• امروز : 26 آذر 1396 -  17 دسامبر 2017 -   29 ربيع الاول 1439
  نظرسنجی دريافت کاتالوگ دامنه فعاليت شرکت اخبار واحدها معرفي شعب محصولات استراتژي

  معرفی :

  توضیحات مختصری از محصولات مورد فعالیت بازرگانی در این بخش ارائه گردیده است :

  p مديريت فرآورده هاي نفتي و پليمرها
  • پلي پروپيلن
  • پلي اتيلن
  • پلي استايرن
  • نفتا
  • روغن پايه
  • مازوت
  • نفت سفيد
  • MTBE
  • گازوئيل
  • بنزين
  • نرمال هگزان
  • ساير پليمرها و فرآورده هاي نفتي
  p مديريت مواد شيميايي و آروماتيك
  • استايرن مونومر
  • اكريلو نيتريل
  • فنل
  • استون
  • مخلوط زايلن
  • اسيد استيك
  • VCM
  • اپي كلرو هيدرين
  • منو اتيلن گليكول
  • ساير مواد شيميايي و آروماتيك
  p مديريت گاز مايع و كودهاي شيميايي
  • LPG
  • اوره
  • نيترات آمونيوم
  • سولفات آمونيوم
  • آمونياك

   

  Home | Sitemap | Contact us | Search